Riigihange – Puudega laste tugiteenused

Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames elluviidava projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ tegevus „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“.

2015 aasta sügisel viidi läbi nimetatud projekti tugiteenuste riigihange, mis hõlmab lapsehoiu-, tugiisiku- ja toetava teenusena transporditeenust. Pärnumaal võitis riigihanke Pärnu Lasteküla ning sellega seoses oleme Sotsiaalkindlustusameti  hankepartnerid Pärnumaal.

Eesmärk: arendada ja pakkuda raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuseid – lapsehoid, tugiisik ning toetava teenusena transporti – nii et teenused oleksid kättesaadavad kõigile, kelle teenusevajadus on hinnatud kas kohaliku omavalitsusüksuse lastekaitse/sotsiaaltöö spetsialisti poolt (eeldab juhtumiplaani olemasolu) või teenuste vajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis.

Sihtgrupp: raske ja sügava puudega 0-17 (k.a) aastased lapsed

Täpsem info riigihanke kohta Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Projekt “Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“ lapsehoiuteenuse koordineerija Pärnumaal: 

SKA tugiteenuste korraldus/jaotus:

Ülle Männiste
teenuse osutamise lepingute (KOV, SKA) sõlmimine
Kersti Kaarma
Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse hoiukodu
Mari Veberson
projektijuht sh. teenustundide õigsuse kontroll

Tel: 5552 8551
E-mail: mariveberson@gmail.com

Anna-Maria Wysocka
teenuse osutamise lepingud lapsevanematega; tugiisikute ja lapsehoidjatega lepingute sõlmimine; teenustundide arvestus

Tel: 5552 2003
E-post: info@parnutugikeskus.eu

Et tagada parimal viisil tugiteenuste pakkumist läbi riigihanke, teeme koostööd erinevate teenusepakkujatega, kelle poole saab samuti pöörduda tugiteenuste saamiseks.
Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse koostööpartnerid:

MTÜ Eliise Puhkusepesa

Koostööpartner lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenuse pakkumisel


Rõugu 8a, Pärnu 80031
Kontaktisik: Margit Trink
Tel: 5346 6373
E-post: eliise@puhkusepesa.ee www.puhkusepesa.ee

MTÜ Hoolivus

Koostööpartner lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenuse pakkumisel


Nurmiste 11, Tõstamaa alevik, Tõstamaa vald, Pärnu maakond
Kontaktisik: Maris Marus
Tel: 5650 7264
E-post: annuste@gmail.com

OÜ Hea teenindus

Koostööpartner lapsehoiuteenuse pakkumisel


Heki tee 3, Tallinn
Kontaktisik: Marianne Lõhmus
Tel: 528 5007
E-post: marianne@lohmus.eu

OÜ Ursula

Koostööpartner lapsehoiuteenuse pakkumisel


Kuninga 19, Pärnu 80010
Kontaktisik: Aina Tarvis
Tel: 5816 6004
E-post: ainatarvis@gmail.com

OÜ Emme Abiline

Koostööpartner lapsehoiuteenuse pakkumisel


Vikerlase 4-41, Tallinn 13615
Kontaktisik: Kaja Leitaru
Tel: 5569 8962
E-post: mudilane0791@gmail.com

Tori Vallavalitsus

Koostööpartner tugiisikuteenuse pakkumisel

Pärnu mnt 12, Sindi linn, Tori vald, Pärnumaa 8675
Kontaktisik: Liina Lelov-Aasma
Tel: 445 1881; 5368 2558
E-post: tori@torivald.ee
www.torivald.ee

Saarde Vallavalitsus

Koostööpartner tugiisikuteenuse pakkumisel


Nõmme 22, Kilingi-Nõmme, Pärnumaa 86304
Kontaktisik: Merike Maidle
Tel: 449 0132; 5331 4122
E-post: merike.maidle@saarde.ee
http://saarde.kovtp.ee

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus

Koostööpartner tugiisikuteenuse pakkumisel


Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald 87701
Kontaktisik: Anneli Kaljur
Tel: 443 0330; 5328 4950
E-post: anneli.kaljur@pparnumaa.ee www.pparnumaa.ee