Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus

Riigihange – Puudega laste tugiteenused

Riigihange 1

Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames elluviidava projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ tegevus „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“.

Eesmärk: arendada ja pakkuda raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuseid – lapsehoid, tugiisik ning toetava teenusena transporti – nii et teenused oleksid kättesaadavad kõigile, kelle teenusevajadus on hinnatud kas kohaliku omavalitsusüksuse lastekaitse/sotsiaaltöö spetsialisti poolt (eeldab juhtumiplaani olemasolu) või teenuste vajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis.

Sihtgrupp: raske ja sügava puudega 0-17 (k.a) aastased lapsed

Täpsem info riigihanke kohta Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

2015 aasta sügisel viidi läbi nimetatud projekti tugiteenuste riigihange, mis hõlmab lapsehoiu-, tugiisiku- ja toetava teenusena transporditeenust. Pärnumaal võitis riigihanke Pärnu Lasteküla ning sellega seoses oleme Sotsiaalkindlustusameti  hankepartnerid Pärnumaal.

Projekt “Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“ lapsehoiuteenuse koordineerija Pärnumaal: SKA tugiteenuste korraldus/jaotus:


Ülle Männiste – teenuse osutamise lepingute (KOV, SKA) sõlmimine
Tel: 444 0095
E-post: juhataja@parnutugikeskus.eu

Mari Veberson – projektijuht sh. teenustundide õigsuse kontroll
Tel: 5552 8551
E-mail: mariveberson@gmail.com

Kersti Kaarma – tugiteenuste koordineerimine (hoiukodu)
Tel: 5808 0679
E-post: kersti@parnutugikeskus.eu

Anna-Maria Wysocka– teenuse osutamise lepingud lapsevanematega; tugiisikute ja lapsehoidjatega lepingute sõlmimine; teenustundide arvestus
Tel: 5552 2003
E-post: info@parnutugikeskus.eu

Et tagada parimal viisil tugiteenuste pakkumist läbi riigihanke, teeme koostööd erinevate teenusepakkujatega, kelle poole saab samuti pöörduda tugiteenuste saamiseks.

Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse koostööpartnerid:

 • MTÜ Eliise Puhkusepesa
  Rõugu 8a, Pärnu 80031
  Kontaktisik: Margit Trink
  Tel: 5346 6373
  E-post: eliise@puhkusepesa.ee
  Kodulehekülg: www.puhkusepesa.ee
  Koostööpartner lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenuse pakkumisel
 • MTÜ Hoolivus
  Nurmiste 11, Tõstamaa alevik, Tõstamaa vald, Pärnu maakond
  Kontaktisik: Maris Marus
  Tel: 5650 7264
  E-post: annuste@gmail.com
  Koostööpartner lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenuse pakkumisel
 • Tori Vallavalitsus
  Pärnu mnt 12, Sindi linn, Tori vald ,Pärnumaa 8675
  Kontaktisik: Liina Lelov-Aasma
  Tel: 445 1881; 5368 2558
  E-post: tori@torivald.ee
  Kodulehekülg: www.torivald.ee
  Koostööpartner tugiisikuteenuse pakkumisel
 • Saarde Vallavalitsus
  Nõmme 22, Kilingi-Nõmme, Pärnumaa 86304
  Kontaktisik: Merike Maidle
  Tel: 449 0132; 5331 4122
  E-post: merike.maidle@saarde.ee
  Kodulehekülg: http://saarde.kovtp.ee
  Koostööpartner tugiisikuteenuse pakkumisel
 • Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
  Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald 87701
  Kontaktisik: Anneli Kaljur
  Tel: 443 0330; 5328 4950
  E-post: anneli.kaljur@pparnumaa.ee
  Kodulehekülg: www.pparnumaa.ee
  Koostööpartner tugiisikuteenuse pakkumisel
 • Hea Teenindus
  Heki tee 3, Tallinn
  Kontaktisik: Marianne Lõhmus
  Tel: 528 5007
  E-post: marianne@lohmus.eu
  Koostööpartner lapsehoiuteenuse pakkumisel

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne