Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus

Riigihange – Puudega laste tugiteenused

Riigihange 1

Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames elluviidava projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ tegevus „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“.

Eesmärk: arendada ja pakkuda raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuseid – lapsehoid, tugiisik ning toetava teenusena transporti – nii et teenused oleksid kättesaadavad kõigile, kelle teenusevajadus on hinnatud kas kohaliku omavalitsusüksuse lastekaitse/sotsiaaltöö spetsialisti poolt (eeldab juhtumiplaani olemasolu STAR-is) või teenuste vajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis.

Sihtgrupp: raske ja sügava puudega 0-17 (k.a) aastased lapsed

Täpsem info riigihanke kohta Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

2015 aasta sügisel viidi läbi nimetatud projekti tugiteenuste riigihange, mis hõlmab lapsehoiu-, tugiisiku- ja toetava teenusena transporditeenust. Pärnumaal võitis riigihanke Pärnu Lasteküla ning sellega seoses oleme Sotsiaalkindlustusameti  hankepartnerid Pärnumaal.

Projekt “Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“ projektijuht:
MARI VEBERSON
Tel: 55528551
E-post:  mariveberson@gmail.com

Projekt “Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“ lapsehoiuteenuse koordineerija Pärnumaal: 
MARGIT TRINK  (tööleping ajutuselt peatatud)

SKA tugiteenuste korraldus/jaotus:
Ülle Männiste – teenuse osutamise lepingute (lapsevanem, KOV, SKA) sõlmimine
Mari Veberson – projektijuht sh. teenustundide õigsuse kontroll
Kersti Kaarma – tugiteenuste koordineerimine (hoiukodu)
Kaja Kadakas – tugiisikute ja lapsehoidjatega lepingute sõlmimine; teenustundide arvestus

Et tagada parimal viisil tugiteenuste pakkumist läbi riigihanke, teeme koostööd erinevate teenusepakkujatega, kelle poole saab samuti pöörduda tugiteenuste saamiseks.

Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse koostööpartnerid:

 • Halinga Vallavalitsus
  Uus 53, Halinga vald, Pärnumaa 87201
  Kontaktisik: Anneli Kaljur
  Tel: 53284950
  E-post: anneli.k@halingavald.ee
  Kodulehekülg: www.halingavald.ee
  Koostööpartner tugiisikuteenuse pakkumisel
 • Sauga Vallavalitsus
  Selja tee 1a, Sauga 85008
  Kontaktisik: Liina Lelov-Aasmaa
  Tel: 53682558
  E-post: liina@sauga.ee
  Kodulehekülg: www.sauga.ee
  Koostööpartner lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenuse pakkumisel
 • MTÜ Eliise Puhkusepesa
  Oja 97, Pärnu 80040
  Kontaktisik: Margit Krjukov
  Tel: 5346 6373
  E-post: margit@puhkusepesa.ee
  Kodulehekülg: www.puhkusepesa.ee
  Koostööpartner lapsehoiu- ja tugiisikuteenuse pakkumisel
 • MTÜ Hoolivus
  Nurmiste 11, Tõstamaa alevik, Pärnu maakond
  Kontaktisik: Maris Marus
  Tel: 56507264
  E-post: annuste@gmail.com
  Koostööpartner lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenuse pakkumisel
 • Saarde Vallavalitsus
  Nõmme 22, Kilingi-Nõmme, Pärnumaa 86304
  Kontaktisik: Merike Maidle
  Tel: 4490132
  E-post: merike.maidle@saarde.ee
  Kodulehekülg: http://saarde.kovtp.ee
  Koostööpartner lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenuse pakkumisel
 • Tori Vallavalitsus
  Selja maantee 2, Tori vald, Tori alevik, Pärnumaa 86817
  Kontaktisik: Krista Kämer
  Tel: 53314949
  E-post: krista.kamer@torivald.ee
  Kodulehekülg: www.torivald.ee
  Koostööpartner lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenuse pakkumisel
 • MTÜ Ulata Käsi
  Paldiski mnt 20, Tallinn, Harjumaa 10149
  Kontaktisik: Lea Luik
  Tel: 53443579
  E-post: Lea@ulata.ee
  Kodulehekülg: www.nanny.ee
  Koostööpartner lapsehoiuteenuse pakkumisel

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne